การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV

โพสต์5 เม.ย. 2560 04:02โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 21:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม และ โรงเรียนบ้านนางเลิศ...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ปี 2560 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
        บัดนี้ ศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค 11 กำหนดจัดนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ประเภทละ 3 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อ.เมือง จ.นครพนม โดยให้ไปรายงานตัว วันที่ 8 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำหรับโรงเรียนที่ร่วมสังเกตการณ์ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments