การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์31 ก.ค. 2559 07:53โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 07:54 ]
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (21 โรงเรียน) ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสานพลังโรงเรียนประชารัฐ โดยคณะทำงานกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 1 (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) เตรียมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อบุคลากรจำนวน 2 คนพร้อมเบอร์ติดต่อมายังกลุ่มนิเทศฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าไปดำเนินการในโรงเรียน ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

                                                    หนังสือราชการแจ้ง
Comments