การขอรับการประเมินความพร้อมสถานศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 ต.ค. 2562 09:09โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 09:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ทราบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4) และส่งเอกสารประกอบการขอรับการประเมิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-6) กลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม