การแข่งขันมหกรรมวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์

โพสต์29 พ.ย. 2561 01:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านสำราญ และบ้านชะโนต....ตามที่ สพฐ.ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบและได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานและเกณฑ์การตัดสินให้เจ้าภาพการจัดการแข่งขั้นทั้ง 4 ภาค ตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2561 ขอเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ และหลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ โครงงานประเภททดลอง และการแสดงวิทยาศาสตร์ ดังนี้
    1. กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันเป็น 2 รอบ โดยคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 12 ทีม เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการทำการทดลอง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของระดับภูมิภาคที่มีจำนวนทีมเข้าแข่งขันจำนวนมาก
    2. กิจกรรมโครงงานประเภททดลองและการแสดงวิทยาศาสตร์ กำหนดให้ส่งรูปเล่มรายงานก่อนการแข่งขัน จำนวน 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้คะแนนรายงานได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งจากเดิมกำหนดให้ส่งรายงานในวันแข่งขัน ไม่สามารถพิจารณารูปเล่มรายงานจำนวนมากได้ทันในเวลาที่กำหนด
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนชี้แจงครู/บุคลากร ดังนี้
    1. กิจกรรมต้องส่งรูปเล่มก่อนการแข่งขัน 7 วัน ส่งที่นางสาววรลักษณ์ กีรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 100 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ดังนี้
        - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
        - โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำราญ
        - การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านชะโนต
    2. สำหรับโรงเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้
        - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
        - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง

         คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม