การคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์19 มี.ค. 2562 23:17โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 23:22 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งมาพร้อมนี้
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต1 จึงแจ้งบุคลากรและสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยดำเนินการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม