การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2561 10:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 10:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และวัดประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น ม.1-3 และรายงานผลภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผ่านระบบ E-Mes
        บัดนี้ สพฐ. ได้ส่งเครื่องมือวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน และประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านมาให้แล้ว จึงให้โรงเรียนดำเนินการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานทางระบบ E-Mes ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561....คลิกอ่านรายละเอียด