การดำเนินงานโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โพสต์24 ส.ค. 2559 06:51โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2559 03:50 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...ตามหนังสือที่อ้างถึงให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิของเขตพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2559 ความแจ้งแล้วนั้น แต่เนื่องมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคำสั่ง และเปลี่ยนแปลงชาวงเวลา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามคำสั่งและแผนนิเทศฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้  ให้บุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึง 20 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ประธานกรรมการหรือเลขาฯนำส่งรายงานการติดตาม ตรวจสอบของแต่ละสถานศึกษา จำนวน 2 เล่ม ภายในวันที่ 21 กันยายน 2559 คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่างค่ะ
    2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 3. แผนนิเทศฯ
    3. แผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
สำหรับข้อ 2-3 คลิกที่ไฟล์ด้านล่าง
ċ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ.rar
(2480k)
npm1 admin,
24 ส.ค. 2559 06:51
ċ
แผนนิเทศฯ.rar
(3739k)
npm1 admin,
25 ส.ค. 2559 03:49
Comments