การดำเนินโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระุพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 00:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนครพนม พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
        เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้การสนับสนุนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน
        2. ประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศานา "มาฆบูชา" และเชิญชวนให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสีขาว ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบุชา
        3. ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย ต่อสาธารณชน....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments