การดำเนินก่ารตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้

โพสต์27 พ.ย. 2561 22:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2561 22:32 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้"ปีการศึกษา 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ตรวจสอบในระบบแล้วพบว่าโรงเรีนจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ดำเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จีงให้โรงเรียนดำเนินการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ให้จงได้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม