การแจ้งกรอบวงเงินลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์2 ต.ค. 2561 08:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 08:49 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ บ้านคำสว่าง และบ้านนาคู่..ด้วย สพฐ. สำรวจความต้องการจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐที่ขอตอบรับ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กำหนด
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ขอแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงบประมาณ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. พิจารณารายการที่จะได้รับจัดสรรและยืนยันความต้องการขอรับรายการดังกล่าวผ่าน http://goo.gl/j2iSsu ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561
        2....
        3....
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม