การจัดอบรม Art teacher seminar

โพสต์7 ก.ค. 2562 21:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2562 21:13 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับแจ้งจากบริษัท ดี เอช เอ สยามวลา จำกัด มีความประสงค์ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ในการจัดอบรมครูการนำเอาศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการสอนในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1จึงขอความร่วมมือทางโรงเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดทราย ท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม แจ้งสมัครได้ทาง https://forms.gle/LqetTKFgAPzQMpmd8 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รับจำนวน 100 คน โดยยึดตามลำดับที่การสมัคร ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yLz2mnnmdn7jaaoP5l3kzjZkhalRu3YgCHPy5GZPb0/edit?usp=sharing
......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม