การจัดสอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2

โพสต์16 ม.ค. 2561 19:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 19:44 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ส่งแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ให้กับทุกโรงเรียน โรงเรียนสามารถคลิกเข้าไปรับได้ที่ ระบบ AMSS++