โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:27โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 02:05 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2561 และ สพฐ.คัดเลือกโรงเรียนของท่านเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2561 โดยอยู่ในเครือข่ายความร่วมมือวิชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร พร้อมแจ้ง ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 คน และประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 คน เข้าอบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561โดยเบิกค่าพาหนะจุดอบรม นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนของท่านแจ้ง 1. นางมุจรินทร์ นนทะเสน 2. นางชนนิกานต์ บุญแข็ง เข้าอบรมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด (รายงานตัววันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบารเมษฐ์ สิมพร โทร.098-135-1078...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม