การจัดส่งหนังสือผลงานวิจัยและนวัตกรรม/ฺBest Practices แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2560

โพสต์5 ธ.ค. 2561 19:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:09 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ธารน้ำใจ บ้านโคกกลาง บ้านวังตามัว บ้านแสนพันหมันหย่อน และบ้านหนองงผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดส่งหนังสือผลงานวิจัยและนวัตกรรม/Best Practices แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2560 ให้กับโรเรียนในฝันในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ผลงานไปสู่โรงเรียนในโครงการ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1 จึงแจ้งผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน มารับหนังสือดังกล่าวที่กลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม