การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม

โพสต์6 ส.ค. 2561 06:20โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2561 06:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ตามที่ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นหน่วยงานประสานเจ้าภาพหลักในการจัดประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรม (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นั้น
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรม (รอบแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่ม) เรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งประกาศผลการจัดการประกวดคัดเลือก ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม