การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 ต.ค. 2562 08:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 08:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดทราบแล้ว นั้น
        บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ตัวแทนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 เป็นไปด้วยดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในแต่ละกิจกรรมได้ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันอย่างละเอียด จัดเตรียมเอกสาร สื่อในการนำเสนอ และส่งเอกสารประกอบการแข่งขัน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ที่ส่งมาพร้อมนี้ ...คลิกอ่านรายละเอียด