การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

โพสต์25 เม.ย. 2560 20:47โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด...ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือส่งนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้....คลิกอ่านรายละเอียด

Comments