การจัดงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์13 ต.ค. 2559 22:17โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 22:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)....ด้วยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ แจ้งว่า ตามที่ได้ดำเนินการคัดกรองผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ได้ผลงานผ่านการคัดกรองระดับภูมิภาค ปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 90 ผลงาน โดยทางมูลนิธิกำหนดจัดงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองระดับภูมิภาคเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ้านกิจกรรมเวทีเสวนา การเวียนฐานการเรียนรู้ และนิทรรศการจากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2557 และปี 2558 นั้น  สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) และโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2558 เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments