การจัดงานมหกรรมตลาดนัดผลงานนักเรียน ครู และสถานศึกษาที่นำนโยบายบูรณาการร่วมกันที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์17 ก.ค. 2561 05:37โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 05:38 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) โพนสวางนางิ้ววิทยา บ้านสร้างหิน บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)....ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้มอบให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รวบรวมผลงานที่จะนำไปแสดงในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นั้น
        สพป.นครพนม เขต 1 ได้สรุปกิจกรรมการนำเสนอของสถานศึกษาเพื่อนำไปแสดงผลงานในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดดังแนบ จึงอนุญาตให้โรงเรียน และบุคลากรในสังกัดไปราชการในวันที่  25-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร อนึ่ง การแต่งกายของผู้เข้าร่วมงานขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ส่วนพิธีเปิด เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียด