การจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 00:15โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:04 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จะจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล  ปี  2559  (1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. หนังสือแจ้ง
    2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
    3. กำหนดการ
Ċ
npm1 admin,
26 ก.ค. 2559 19:37
Ċ
npm1 admin,
26 ก.ค. 2559 19:37
Comments