การจัดงานโครงกา่ร 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์6 มิ.ย. 2561 08:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 08:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตามโครงการ 
"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงานเข้าประกวด 
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการประกวดฯ โดยให้โรงเรียนที่ผ่านการประกวดมารับเกียรติบัตร และรางวัล พร้อมทั้งนำเสนอผลงานในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 - 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม