การจัดกิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 01:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ...ด้วย สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 4 (พศ.2559-2562) และหนึ่งในโครงการแผนยุทธศาสตร์ คือ โครงการภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั้ง 13 กลุ่ม
        เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงกำหนดการจัดกิจกรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน เวลาที่กำหนด หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโรงเรียนเจ้าภาพในกลุ่มที่โรงเรียนรวมกลุ่มอยู่...คลิกอ่านรายละเอียด