การจัดกิจกรรม ค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี

โพสต์20 ก.ค. 2561 10:05โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2561 10:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม และตามคำสั่งจังหวัดนครพนม) ...ด้วย จังหวัดนครพนม ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้นครพนม ใต้ร่มพระบารมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกำหนดจัดกิจกรรม “ค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี” ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561   
ณ มลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพะยอดเมืองขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำมัคคุเทศก์น้อย ตามรอยพระบารมี ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จึงขอแจ้งสถานศึกษาที่มีรายชื่อ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่งจังหวัดนครพนมฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว..คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม