การจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์24 ก.ย. 2561 07:08โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 รายละเอียดทราบแล้ว นั้น
        เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน ในวันที่ 26 กันยายน 2561 ตามตารางการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี
......คลิกอ่านรายละเอียด

Comments