การจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 ก.ย. 2561 03:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2561 03:45 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 รายละเอียดทราบแล้วนั้น
        เพื่อให้การดำเนินการจัดงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ดังนี้
    1. เข้าระบบงานลงทะเบียนของโรงเรียน ใช้รหัสของโรงเรียน (ขอจากแอดมินเครือข่าย) เลือกเมนูสมัครกรรมการตัดสิน กรอกรายละเอียด คลิกสมัคร ดำเนินการภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.
    2. ส่งทางระบบ AMSS++ ถึง สพป.นครพนม เขจ 1 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.
    3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าที่สมัครเป็นอย่างดี และไม่เป็นครูในดรงเรียนที่นักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมที่สมัครเป็นคณะกรรมการ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม