การจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์18 ก.ย. 2561 03:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2561 03:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561
        เพื่อให้การดำเนินการจัดงานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดที่มีรายชื่อในข้อที่ 3 คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1 คลิกอ่นรายละเอียดเพิ่มเติม