กำหนดการทัวร์รู้ภายใต้โครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ 4.0

โพสต์5 ก.พ. 2562 01:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 01:25 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านฝ่ั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านโพธิ์ตาก และศรีโพนทองวิทยา...จังหวัดนครพนม ได้อนุมัติโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ Start up Border Business Man Nakhon Phanom 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการในกิจกรรมที่ 1 - 3 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
        ในกิจกรรมต่อไป เป็นกิจกรรมทัวร์รู้ให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ คั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จำนวนทั้งสิ้น 19 โรงเรียน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 4 โรง ดังกล่าว ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมทัวร์รู้ตามวัน เวลา และสถานที่ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการเพื่อใช้ในการเข้าศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปที่อีเมลล์ Thanuchaya.nam@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม