แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการตัดสินประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 มี.ค. 2562 23:23โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 18:04 ]
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก และโรงเรียนธารน้ำใจ...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 และได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้าประกวดดังกล่าว นั้น
        เนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการแล้วมีการคลาดเคลื่อน จึงขอยกเลิกบัญชีรายชื่อคณะกรรมการตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่ ศธ 04082/ว800 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วใช้บัญชีฉบับใหม่แทนสำหรับประชุมคณะกรรมการประเมินยังคงเป็น 7 มีนาคม 2562 เหมือนเดิม
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อตามบัญชีดังแนบ ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม