หลักสูตรการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา"

โพสต์18 ก.ค. 2560 17:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด...ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา" ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายงานตัวเข้ารับการอบรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. และเข้ารับการอบรมในวันดังกล่าว
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้แจ้งข้าราชการครูและส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  (สิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อพิมพ์วุฒิบัตรให้ถูกต้อง ตามวัน และเวลาดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    
Comments