เชิญประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์28 พ.ย. 2561 00:31โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 20:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านโพธิ์ตาก ศรีโพนทองวิทยา บ้านผึ้งและบ้านคำสว่าง....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนทั้ง 6 โรง ตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม