เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

โพสต์27 ก.ย. 2559 04:56โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 1-3 ตุลาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด รร.อนุบาลนครพนม รร.สุนทรวิจิตร รร.บ้านท่าค้อฯ รร.เมืองนครพนม รร.บ้านสำราญ รร.ปิยะมหาราชาลัย และ รร.นครพนมวิทยาคม นั้น สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขัน ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมมนักเรียนฯ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อตามคำสั่งฯ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจง และเตรียมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ตามตารางการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ และไปปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559  ณ สถานที่จัดแข่งขันในแต่ละกิจกรรมฯ
คลิกอ่านรายละเอียดที่ไฟล์ข้างล่าง