เชิญประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์14 ก.ย. 2561 03:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 03:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)... ตามที่ สพฐ. ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ปละครูโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม 4 คน ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) พร้อมด้วยครูผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1 คน (รวม 2 คน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม