เชิญประชุมการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

โพสต์25 ก.พ. 2561 09:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 09:14 ]
เรียน ประธานเครือข่าย  ทุกเครือข่ายในสังกัด...ด้วย สพฐ. มีนโยบายยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้เครื่องมือประเมินที่เป็นมาตรฐานในการสอบนักเรียนในระดับชั้น ป.2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์  2561
        ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งประธานเครือข่ายและเลขานุการประจำเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียด