เชิญนำดนตรีพื้นเมืองของนักเรียน ร่วมแสดงโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โพสต์6 ส.ค. 2559 02:07โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2559 02:09 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียนผู้บริหารโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร โพนสวางนางิ้ววิทยา และบ้านชะโนต ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียด กำหนดการตามแนบ
Comments