เชิญข้าราชการครูเป็นวิทยากร

โพสต์22 ส.ค. 2559 10:58โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 11:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ บ้านทู้ (สามัคคีวิทยา) บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านโคกหินแฮ่ และเรณูวิทยาคาร... ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 จะประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพละศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมไอโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จะประชุมคณะวิทยากรในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเต็ล อำเภอเมืองนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งนางสุชาดา ญาณจินดา นางรุ่งรัตน์ ชาชำนิ นายเกรียงไกร ผาลอด นายพนมศักดิ์ ไตยราช นางบุตรศรี พรหมจันทร์ และนางทัศนีย์ จ้องสาระ เข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว คลิกอ่านรายละเอียด
Comments