ชะลอการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 ก.พ. 2560 15:58โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 16:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนชะลอการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ (Triple A)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ออกไปก่อน แต่หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์จะบันทึกผลการดำเนินงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของสถานศึกษาก็สามารถทำได้ โดยระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา...จึงเรียนมาเพื่อทราบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม