แจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "The 1 Book E-Library" สำหรับโรงเรียน

โพสต์30 พ.ย. 2559 04:19โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 04:19 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "The 1 Book E-Library" เพื่อให้บริการหนังสืออ่านฟรีผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายการสื่อสารในทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้เข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "The 1 Book E-Library" จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ในการนี้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้กำหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งาน และส่งให้ สพฐ.แจ้งโรงเรียนทราบ เพื่อเข้าใช้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.จึงแจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "The 1 Book E-Library" เพื่อเข้าใช้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม