แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมนิทรรศการ ENKP ปรับเปลี่ยนวิถีสู่การสร้างตัว การเรียนรู้สู้ผู้ประกอบการทางเลือกใหม่สู่ผู้ประกอบการ ทางเลือกใหม่ของลูกหลาน

โพสต์27 มิ.ย. 2561 07:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 07:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านโพธิ์ตาก บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) และศรีโพนทองวิทยา....ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม (์New Entrepreneurship and Innovation for Teachers and Students in Nakhon Phanom Province) ให้กับคณะครูและนักเรียนในสังกัดต่าง ๆ 2 รุ่น จำนวน 30 ทีม ในระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
        บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้กำหนดให้นำเสนอผลงานในรอบที่ 1 ออกนูธสินค้าในงาน "บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช" ระหว่างวันที่7-13 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดนิทรรศการฯ เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์จริงให้กับคณะครูและนักเรียนตามกระบวนการและแผนงานโครงการ ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1จึงให้โรเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้...1)......2).....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม