แจ้งรายชื่อโรงเรียนผ่านเข้ารอบการประเมินสภาพจริง เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2559

โพสต์3 ก.ย. 2559 07:51โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2559 08:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำ DLIT (ตามรายชื่อที่แนบ)...ตามที่ สพป.นครพนม เขต 1 กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพการดำเนินงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2559 โดยให้โรงเรียนแกนนำทั้ง 50 โรงเรียน จัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงาน พร้อมซีดีไฟล์เอกสารดังกล่าว ส่งกลุ่มนิเทศฯ เพื่อรับการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน รวมทั้งคัดเลือกโรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุดและมีความโดดเด่นในแต่ละอำเภอตามจำนวนที่กำหหหนด รวม 11 โรงเรียน เพื่อรับการประเมินสภาพจริงระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินฯและคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนทีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้โรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เตรียมรับการประเมินตาม วัน เวลา ที่กำหนด  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments