แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯ เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

โพสต์15 ก.ค. 2559 03:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:21 โดย npm1 admin ]
ด้วยคณะกรรมาธิการขับเคลท่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดงฯเข้าร่วมสัมมนาตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนของท่าน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
    1. หนังสือราชการ
    2. กำหนดการสัมมนา

Comments