แจ้งผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับภาคสงฆ์รอบแบ่งกลุ่ม ประจำปี 2559

โพสต์11 ส.ค. 2559 23:14โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านม่วง...ตามที่ สพป.มุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับประถมศึกษาและมัะยมศึกษาตอนต้น รอบแบ่งกลุ่ม 3 จังหวัด เมื่อวันที่ 29 กรกรฎาคม 2559 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี สพป.มุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดประกวดโครงงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งผลการประกวดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้โรงเรียนที่ชนะเลิศ เข้าร่วมประกวดโครงงานฯระดับภาค ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
Comments