แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.รุ่น 2

โพสต์9 มิ.ย. 2562 19:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2562 19:45 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา และปลาปากราษฎร์บำรุง..ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.รุ่น 2 เพื่อยกระดับคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในโรงเรียนทุกอำเภอของจังหวัด สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีรายชื่อในประกาศ จำนวน 4 โรงเรียน คือ
        1. โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา  อำเภอนาแก
        2. โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง  อำเภอปลาปาก
        3. โรงเรียนอนุบาลนครพนม  อำเภอเมืองนครพนม
        4. โรงเรียนสุนทรวิจิตร  อำเภอเมืองนครพนม
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นโโครงการที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ จึงแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทราบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม