แจ้งผลการคัดเลือกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์17 ก.ค. 2560 01:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 01:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์...ด้วย สพฐ. ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 รายละเอียดทราบแล้วนั้น
            บัดนี้ คณะกรรมการรอบคัดเลือกได้พิจารณาผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีครูในโรงเรียนของท่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ คือ นายยมศักดิ์ บุญระมี การเขียนเรียงความ ครูผู้สอนภาษาไทย จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้ารชการครูดังกล่าวตอบรับภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 และเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหัดชลบุรี โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณส่นกลาง ทั้งนี้ ขอให้เดินทางโดยิธีประหยัด ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments