แจ้งนำเสนอผลงานมหกรรมทางวิชาการ (Synposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วันแห่งเกียรติยศ

โพสต์10 ก.ย. 2561 11:12โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 11:12 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)..ด้วยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดทำโครงการงานมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ในวันที่ 17-18 กันยายน 2561นั้น
         ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนที่มีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ไปร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน ในวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม