แจ้งแนวทางการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ

โพสต์25 ธ.ค. 2560 08:29โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 08:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีความประสงค์ให้โรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน จึงให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้...คลิกอ่านรายละเอียด