แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot camp ) รุ่นที่ 16

โพสต์23 เม.ย. 2561 20:24โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2561 20:25 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง และผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561  เป็นวันที่ 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 
    ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้ง นางสาวกุสุมา โชติวังโส ตำแหน่ง ครูโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง และนางพิณโย อินธิโคตร ตำแหน่งครูโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ เข้าร่วมประชุมอบรมตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ณ อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร...คลิกอ่านรายละเอียด