แจ้งลำดับการรับเกียรติบัตรมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้วันเกียรติยศ

โพสต์14 ก.ย. 2561 05:36โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 05:40 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)...ด้วย กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดทำโครงการมหกรรมทางวิชาการ (Symposium) แลกเปลี่ยนเรียนรู้วันเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อดังบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้ารับเกียรติบัตรตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments