แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โพสต์1 ก.พ. 2561 05:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 05:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ตามรายละเอียดที่ส่งมา สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนได้มอบให้ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้สอนทุกคนได้ศึกษารายละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียด