แจ้งกำหนดส่งแผนพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม

โพสต์28 ก.พ. 2560 08:44โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 08:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม... ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ โดยบูรณาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area - based Education : ABE) จังหวัดนครพนม มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 15 โรงเรียน ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้โรงเรียนดังกล่าว ได้จัดส่งแผนพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะของแต่ละโรงเรียนไปยัง นางสาวอิชยา กองไชย เลขานุการคณบดี หรืออีเมลล์ Alicekong31@outlook.com ภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบนั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะจัดส่งแผนพัฒนาฯ โดยส่งตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด พร้อมสำเนาส่ง สพป.นครพนม เขต 1 ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments