แจ้งกำหนดการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม

โพสต์22 พ.ค. 2561 02:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2561 20:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อ เข้ารับการพัฒนาครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษาจังหวัดนครพน รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อ ได้เข้ารับการพัฒนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าอาหาร อาหารว่างจากผู้จัดโครงการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัด...คลิกอ่านรายละเอียด